İptal edildi
İptal tarihi : 8 Temmuz 2022 Cuma
İptal sebebi : ***
İhale kayıt numarası:
2022/***980
İhale başlığı:
Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
10 Haziran 2022 Cuma
Teklif tarihi:
5 Temmuz 2022 Salı (14:00)
Sektör adı:
50000000-5 : Onarım ve Bakım Hizmetleri
Kategori:
Endüstriyel Makine - Motor - Konveyör ihaleleri
Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça ihaleleri
Savunma Sanayi - Denizcilik - Havacılık ihaleleri
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
İhale İptal Edilmiş
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
İzmir
İhalenin yapılacağı yer:
***
İzmir
İşin yapılacağı yer:
***
İzmir
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet limiti:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
1 Ay
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1İmbat İzmir Römorkörünün karaya alınması, iş bitiminde denize indirilmesi (iş bitimine kadar havuz/kızak yevmiyesi dahil) Sabit Fiyat -TLadet1
2Karina, borda, parampet (iç ve dış kısımlar) sıyırma raspa (su jeti - tatlı su ile) yapılması işçiliği. Malzemeli m² birim fiyat- TLmetrekare250
3Karinanın Raspa (Sa 2,5) yapılması ve St 2 Yüzey Temizliği (derinlemesine el ile ve motorlu aletler ile) yapılması işçiliği . (Malzeme - İşçilik dahil) Malzemeli m² birim fiyat- TLmetrekare150
4Borda ve güvertenin (üst güverteler dahil) Raspa (Sa 2,5) yapılması ve St 2 Yüzey Temizliği (derinlemesine el ile ve motorlu aletler ile) yapılması işçiliği(Usturmaçalar demonte edilecek) . (Malzeme - İşçilik dahil) Malzemeli m² birim fiyat- TLmetrekare155
5Parampetlerin (iç ve dış kısımlar) Raspa (Sa 2,5) yapılması ve St 2 Yüzey Temizliği (derinlemesine el ile ve motorlu aletler ile) yapılması işçiliği . (Malzeme - İşçilik dahil) Malzemeli m² birim fiyat- TLmetrekare50
6Karinanın, boya enspektörünün hazırlayacağı boya planına uygun bir şekilde boyanması işçiliği. (Boya ve boyama malzemeleri dahil) ( Boya planında; gemi bünyesindeki mevcut uygulama yerine göre kaç kat, hangi özellik ve renkte boya yapılacağı, miktar, boya kalınlığı, uygulanacak olan tiner cinsi ile miktarı ve bunun gibi burada yazılmayan ama boya planında olması gereken bilgiler olacaktır. Karina ve geminin su altında kalan kısımlarına midye, yosun vb. deniz ürünlerinin birikmesinden korumak amacıyla antifouling -zehirli- boya uygulaması yapılacaktır ve zehirli boya uygulaması ile ilgili bilgiler boya planında belirtilecektir.) Malzemeli m² birim fiyat – TLmetrekare150
7Borda ve güvertenin (üst güverteler dahil) boya enspektörünün hazırlayacağı boya planına uygun ve idarenin uygun gördüğü yerler dahil olmak üzere İdarenin uygun göreceği bir şekilde boyanması işçiliği. (Boya ve boyama malzemeleri dahil).Usturmaçalar boya sonrası monte edilecek Malzemeli m² birim fiyat- TLmetrekare155
8Parampetlerin (iç ve dış kısımlar) boya enspektörünün hazırlayacağı boya planına uygun bir şekilde boyanması işçiliği. (Boya ve boyama malzemeleri dahil) Malzemeli m² birim fiyat-TLmetrekare50
9Gemi üzerindeki gemi ismi ile bağlama limanı yazılarının (kana rakamları, yükleme sınırı hattı markaları vb. dahil) yazıldıkları zemine uygun kimyasal nitelikte 2 kat beyaz boya ile boyanması. (Boya ve boyama malzemeleri dahil) Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
10Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülerek, Türk Loydu ve IACS üyesi klas kuruluşları onaylı üretim yapan firma ürünü tutyaları temini ve montesi yapılacaktır. (Kullanılamayacak durumdaki saplama cıvata somun vb. dahil) (Bilgi için: Tekne bölgesi 8 adet 4 kg (=32 kg), Nozullar bölgesi 8 adet 2 kg (=16 kg), Kinistinler bölgesi 2 adet 2 kg (=4 kg) – TOPLAM 52 KG tutya mevcuttur.(Malzeme ve işçilik dahil) Malzemeli sabit fiyat -TLadet1
11Gemilerin Teknik Yönetmeliği şartlarını ve Türk Loydu kural, gereklerini karşılayacak şekilde gemi bünyesindeki klasın talep ettiği tüm gerekli yerlerde sac kalınlık ölçümünün yapılması, Türk Loydu onayına sunulması ve 1 kopyanın İdaremize verilmesi. Ölçümü yapacak firma Türk Loydu klasından yetkili olacaktır. Malzemeli adet birim fiyat – TLadet100
12Gemi bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas onaylı, A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. (Malzeme ve işçilik dahil) (Karina, tanklarda, usturmaça yuva saclarında, güvertede, parampet, braket, vb. geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış kaplama, iç döşek, posta ve kemere, vb. diğer saclar ile muhtelif köşebent ve profiller). İlgili klas sörveyörünün talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecek. (İnsert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır.) Malzemeli kg birim fiyat. - TLkilogram250
13Tüm ballast tanklarının menhol kapaklarının açılarak mekanik raspasının yapılarak temizlenmesi, pisliklerin dışarıya çıkartılması. Boya enspektörü ve Türk Loydu Klasınca önerilen şekilde su depolamaya uygun boyama yöntemiyle boyanması. (Menhol kapaklarının conta değişimi dahil) Malzemeli m³ birim fiyat – TLmetreküp17,57
14Tatlı su tankının mekanik raspasının yapılarak temizlenmesi. Boya enspektörü ve Türk Loydu Klasınca önerilen şekilde su depolamaya uygun boyama yöntemiyle boyanması. (Menhol kapaklarının conta değişimi dahil) Malzemeli m³ birim fiyat – TLmetreküp3,67
15Yakıt tanklarının (DO) temizliği ve gas freesinin yapılarak sıcak çalışma yapılabilir sertifikası verilmesi. (Yakıt Tankları: İsk: 5,23 m³ , San: 5,23 m³, S: 4,51 m³ tanklarının temizliğinin yapılması.) (Menhol kapaklarının conta değişimi dahil) Malzemeli m³ birim fiyat – TLmetreküp14,97
16Makine dairesi sintineleri ve sewage tank temizliğinin yapılması. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
17İskele-sancak kinistin valflerinin komple değişimi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
18İskele-sancak kinistin sandığından sonraki kelebek valflerin değişimi.Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
19İskele-sancak M/E deniz suyu giriş ve çıkış valflerin değişimi.Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
20İskele-sancak M/E dümen/şanzıman kulerleri ile borda çıkışı arasındaki by pass valflerin değişimi.Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
21İskele-sancak ve liman jeneratörü denizsuyu alıcı valflerin değişimi.Malzemeli sabit fiyat –TLadet1
22İskele-sancak ve liman jeneratörü denizsuyu egzoz nargilelerinin ve egzoz hortumlarının değişimi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
23Türk Loydu sörveyi kapsamında Propulsion Thruster Survey(Azimuth) Aft-Port ve Propulsion Thruster Survey(Azimuth) Aft-Stbd ile ilgili sörveyörün talep edebileceklerinin yerine getirilmesi. (malzeme – işçilik dahil) Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
24Dümen kulerlerinin temizliği ve tutyaların değişimi. (Bağlantı rekorları dahil) Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
25Şanzıman kulerlerinin temizliği ve tutyaların değişimi. (Bağlantı rekorları dahil) Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
26Dümen ve şanzıman kulerleri denizsuyu valflerinin değişimi. (giriş – çıkış) Malzemeli sabit fiyat– TLadet1
27İskele-sancak ana makine enjektör testlerinin yapılıp, supap ayarlarıyla beraber enjektörlerin (idare tarafından verilecek) değişimi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
28Sancak şanzımandaki yağ kaçaklarının giderilip iskele-sancak basınç geyçlerinin yenilenmesi.Malzemeli sabit fiyat - TLadet1
29İskele – sancak ana makine egzoz dirsek ve bacaların temizliğinin yapılıp deforme olmuş egzoz bağlantı ve çıkışların dirseklerle beraber contalarıyla birlikte değişimlerinin yapılması.Malzemeli sabit fiyat– TLadet1
30Irgatların güvertedeki kablolarının metal boruyla içinden geçirilip düzenlenmesi.(Mevcut sistemde makine dairesine su alıyor.) Malzemeli metre fiyatı – TLmetre1
31Irgatlar , teleskobik kreyn ve çeki kancalarını tamamen örtüp kapatacak branda temin edilmesi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
32Güverte yangın vanalarının değiştirilmesi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
33Yakıt, yangın, sintine pompalarının vakum ve basınç geyçlerinin arızalı olanların yenilenmesi. Malzemeli adet fiyatı – TLadet6
34Yakıt, yangın ve sintine pompalarının boğaz mekanik keçelerinin değişiminin yapılması.Malzemeli adet fiyatı- TLadet3
35Kaptan köşkü, yaşam mahali, kamara, makine dairesi giriş ve merdivenlerdeki taban zemin kaplamalarının yenilenmesi.Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
36Tüm yakıt devresindeki valflerin bakımının yapılması ve yakıt tanklarındaki (servis, settling vb.) Quick Closing (çabuk kapama valfleri) valflerinin değişimi. Malzemeli sabit fiyat - TLadet1
373 adet klimanın iç ve dış ünitelerinin yenilenmesi ile köprü üstü klima motorunun kasasının yenilenmesi. (Deniz şartlarından dolayı aşırı yıpranmaların ve oluşan olumsuz durumların ortadan kaldırılması) Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
38Baş pik çatışma valfinin bakımının yapılması. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
39Tüm güverte balast tank tapalarının alıştırılması. Malzemeli adet fiyatı – TLadet6
40Sewage tank pompalarının değişimi ve çıkanların bakımı yapılması Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
41CO2 (karbondioksit) odası kapısının ve tuvalet kapısının krom kapı olarak değişiminin yapılması. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
42Güvertedeki tüm 24 V DC aydınlatmaların ve 2 adet dış muhafaza camının yenilenmesi Malzemeli adet fiyatı – TLadet7
43Makine dairesi için 1 adet sintine seviye şamandırası temini ve monte edilmesi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
44Tüm kaporta lastikleri ve köprü üstü ile yaşam mahali cam fitillerinin değişiminin yapılması. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
45Köprü üstü camlarının güneşlikleri ve sileceklerinin temin edilmesi ve monte edilmesi. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
46Güneşten ve deniz suyundan dış kısımları yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş seyir fenerlerinin kablolarıyla beraber yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat– TLadet1
47Köprü üstü kaptan koltuğunun kızaklarının uç noktasındaki stoper plastiklerinin yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat - TLadet1
48Römorkörün güvertesinde bulunan vincin etrafına ölçü değerleri alınıp havuz yapılması. Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
49Güverte üzerindeki tüm hava firar ve dolum devreleri (8 parça boru devresi) güverte hizasından kesilerek yenileri ile değiştirilecektir. Büyütülmesi gereken tavalar büyütülecek ve tavaların içindeki beton kaldırılacaktır. (Malzeme ve işçilik dahil) Malzemeli sabit fiyat – TLadet1
50Dümen sevk sistemi için kullanılan hidrolik pompaların gerekli kontrollerin yaptırılıp varsa iç kaçakların giderilmesi. Malzemeli sabit fiyat --TLadet1
51Dümen sisteminde(ZF) arıza tespiti yaptırılması Malzemeli sabit fiyat -TLadet1
52Dümen sistemi için 1 adet siemens touch panel ile 2 adet Datacom panellerinin değiştirilmesi. Malzemeli sabit fiyat -TLadet1
53Zincirliklerin ve zincirlik odasının raspa-boyası -bakımı yapılması ile zincirlerin ölçümünün yapılması. Malzemeli sabit fiyat- TLadet1
54Güverte üzerindeki vincin tambur telinin değişiminin yapılması. Malzemeli sabit fiyat-TLadet1
Bu bölüm sadece üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum