Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@kamuihalemerkezi.com
 
Toplam bulunan: 945
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
366
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
357
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
190
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
139
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
108
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
85
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
74
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
64
Sektör kodu:
77231600-4
İhale sayısı:
51
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
49
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
48
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
45
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
44
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
42
Sektör kodu:
45310000-0
İhale sayısı:
41
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
41
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
32
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
31
Sektör kodu:
60140000-1
İhale sayısı:
31
Sektör kodu:
452321501-0
İhale sayısı:
30
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
30
Sektör kodu:
453310001-0
İhale sayısı:
30
Sektör kodu:
45232120-9
İhale sayısı:
30
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
30
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
29
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
28
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
28
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
27
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
26
Sektör kodu:
44316400-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
24
Sektör kodu:
98392000-7
İhale sayısı:
24
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
24
Sektör kodu:
45233120-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
24
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
22
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
22
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
19
Sektör kodu:
24000000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
18
Sektör kodu:
45236000-0
İhale sayısı:
17
Sektör kodu:
18100000-0
İhale sayısı:
16
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
16
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
16
Sektör kodu:
453330001-0
İhale sayısı:
15
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
15
Sektör kodu:
336000002-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
15
Sektör kodu:
45232400-6
İhale sayısı:
14
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
14
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
14
Sektör kodu:
553210002-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
13
Sektör kodu:
15100000-9
İhale sayısı:
13
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 366 Güncel ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 357 Güncel ihaleler
3 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 190 Güncel ihaleler
4 553210001-0 Malzemeli Yemek 139 Güncel ihaleler
5 45000000-7 İnşaat İşleri 108 Güncel ihaleler
6 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 85 Güncel ihaleler
7 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 74 Güncel ihaleler
8 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 64 Güncel ihaleler
9 77231600-4 Ağaçlandırma Hizmetleri 51 Güncel ihaleler
10 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 49 Güncel ihaleler
11 09134000-0 Motorin 48 Güncel ihaleler
12 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 45 Güncel ihaleler
13 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 45 Güncel ihaleler
14 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 44 Güncel ihaleler
15 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 42 Güncel ihaleler
16 45310000-0 Elektrik Tesisatı İşleri 41 Güncel ihaleler
17 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 41 Güncel ihaleler
18 09132000-3 Benzin 32 Güncel ihaleler
19 09310000-5 Elektrik 31 Güncel ihaleler
20 60140000-1 Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri 31 Güncel ihaleler
21 452321501-0 İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri 30 Güncel ihaleler
22 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 30 Güncel ihaleler
23 453310001-0 Isıtma Tesisatı İşleri 30 Güncel ihaleler
24 45232120-9 Sulama Tesis ve Yapıları 30 Güncel ihaleler
25 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 30 Güncel ihaleler
26 39830000-9 Temizlik Ürünleri 29 Güncel ihaleler
27 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 28 Güncel ihaleler
28 09111100-1 Kömür 28 Güncel ihaleler
29 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 27 Güncel ihaleler
30 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 26 Güncel ihaleler
31 44316400-2 Avadanlık, Hırdavat 24 Güncel ihaleler
32 98392000-7 Başka Yere Taşıma Hizmetleri 24 Güncel ihaleler
33 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 24 Güncel ihaleler
34 45233120-0 Yol Yapım İşleri 24 Güncel ihaleler
35 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 22 Güncel ihaleler
36 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 22 Güncel ihaleler
37 03221000-6 Sebzeler 19 Güncel ihaleler
38 24000000-4 Kimyasal Ürünler 18 Güncel ihaleler
39 45236000-0 Yüzey ve Platformlarla İlgili İşler 17 Güncel ihaleler
40 18100000-0 İş Kıyafetleri, Özel İş Giysisi ve Aksesuarları 16 Güncel ihaleler
41 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 16 Güncel ihaleler
42 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 16 Güncel ihaleler
43 453330001-0 Iv. Grup: Gaz Tesisatı İşleri 15 Güncel ihaleler
44 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 15 Güncel ihaleler
45 336000002-0 İlaçlar 15 Güncel ihaleler
46 45232400-6 Kanalizasyon İnşaatı İşi 14 Güncel ihaleler
47 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 14 Güncel ihaleler
48 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 14 Güncel ihaleler
49 553210002-0 Malzemesiz Yemek 13 Güncel ihaleler
50 15100000-9 Hayvansal Mezbaha Ürünleri, Et ve Et Ürünleri 13 Güncel ihaleler