Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@kamuihalemerkezi.com
 
Toplam bulunan: 7.611
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
66.996
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
35.028
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
27.611
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
23.879
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
21.681
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
19.290
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
18.747
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
18.436
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
14.428
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.051
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.963
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.170
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.788
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.114
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.988
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.598
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
8.537
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.053
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
7.736
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.398
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.291
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.225
Sektör kodu:
45310000-0
İhale sayısı:
7.021
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.870
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.775
Sektör kodu:
79710000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.582
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
6.517
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.106
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
6.086
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
5.914
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.845
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.759
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.489
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.434
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.413
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
5.277
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
4.972
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.961
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.862
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
4.835
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.794
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.783
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.768
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.575
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
4.448
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.263
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.263
Sektör kodu:
45233120-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.005
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 66.996 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 35.028 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 27.611 Geçmiş ihaleler
4 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 23.879 Geçmiş ihaleler
5 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 21.681 Geçmiş ihaleler
6 09134000-0 Motorin 19.290 Geçmiş ihaleler
7 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 18.747 Geçmiş ihaleler
8 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 18.436 Geçmiş ihaleler
9 09132000-3 Benzin 14.428 Geçmiş ihaleler
10 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.051 Geçmiş ihaleler
11 09111100-1 Kömür 12.963 Geçmiş ihaleler
12 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.170 Geçmiş ihaleler
13 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.788 Geçmiş ihaleler
14 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.114 Geçmiş ihaleler
15 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 8.988 Geçmiş ihaleler
16 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.966 Geçmiş ihaleler
17 553210001-0 Malzemeli Yemek 8.598 Geçmiş ihaleler
18 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 8.537 Geçmiş ihaleler
19 09310000-5 Elektrik 8.053 Geçmiş ihaleler
20 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 7.762 Geçmiş ihaleler
21 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 7.736 Geçmiş ihaleler
22 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.398 Geçmiş ihaleler
23 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 7.291 Geçmiş ihaleler
24 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 7.225 Geçmiş ihaleler
25 45310000-0 Elektrik Tesisatı İşleri 7.021 Geçmiş ihaleler
26 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.870 Geçmiş ihaleler
27 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.775 Geçmiş ihaleler
28 79710000-0 Güvenlik Hizmetleri 6.582 Geçmiş ihaleler
29 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 6.517 Geçmiş ihaleler
30 39830000-9 Temizlik Ürünleri 6.106 Geçmiş ihaleler
31 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 6.086 Geçmiş ihaleler
32 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 5.914 Geçmiş ihaleler
33 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.845 Geçmiş ihaleler
34 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 5.759 Geçmiş ihaleler
35 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.489 Geçmiş ihaleler
36 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 5.434 Geçmiş ihaleler
37 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.413 Geçmiş ihaleler
38 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 5.277 Geçmiş ihaleler
39 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 4.972 Geçmiş ihaleler
40 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 4.961 Geçmiş ihaleler
41 03221000-6 Sebzeler 4.862 Geçmiş ihaleler
42 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 4.835 Geçmiş ihaleler
43 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.794 Geçmiş ihaleler
44 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.783 Geçmiş ihaleler
45 09134000-7 Motorin 4.768 Geçmiş ihaleler
46 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.575 Geçmiş ihaleler
47 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 4.448 Geçmiş ihaleler
48 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 4.263 Geçmiş ihaleler
49 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 4.263 Geçmiş ihaleler
50 45233120-0 Yol Yapım İşleri 4.005 Geçmiş ihaleler