Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Tel - fax : +90 312 261 07 02
E-posta : mail@kamuihalemerkezi.com
 
Toplam bulunan: 7.587
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
66.230
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
28.603
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
27.639
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
25.235
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
23.935
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
20.311
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
19.231
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
14.332
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.289
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.827
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.804
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.381
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.135
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.629
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.406
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
10.753
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.671
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
9.204
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.257
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
8.098
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.939
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.789
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.699
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.933
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.929
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.824
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
5.752
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.679
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.640
Sektör kodu:
45310000-3
İhale sayısı:
5.544
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
5.477
Sektör kodu:
45233120-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.401
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
5.334
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.298
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
5.230
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
5.223
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.193
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.079
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.030
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.965
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
4.870
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.813
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.785
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
4.778
Sektör kodu:
55321000-6
İhale sayısı:
4.375
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.351
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.187
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.120
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 66.230 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 28.603 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 27.639 Geçmiş ihaleler
4 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 25.235 Geçmiş ihaleler
5 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 23.935 Geçmiş ihaleler
6 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 20.311 Geçmiş ihaleler
7 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 19.231 Geçmiş ihaleler
8 09132000-3 Benzin 14.332 Geçmiş ihaleler
9 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.289 Geçmiş ihaleler
10 09111100-1 Kömür 12.827 Geçmiş ihaleler
11 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.804 Geçmiş ihaleler
12 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 12.381 Geçmiş ihaleler
13 09134000-7 Motorin 12.135 Geçmiş ihaleler
14 09134000-0 Motorin 11.629 Geçmiş ihaleler
15 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.406 Geçmiş ihaleler
16 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 10.753 Geçmiş ihaleler
17 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.671 Geçmiş ihaleler
18 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 9.204 Geçmiş ihaleler
19 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.602 Geçmiş ihaleler
20 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 8.356 Geçmiş ihaleler
21 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 8.257 Geçmiş ihaleler
22 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 8.098 Geçmiş ihaleler
23 553210001-0 Malzemeli Yemek 7.939 Geçmiş ihaleler
24 09310000-5 Elektrik 7.789 Geçmiş ihaleler
25 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.699 Geçmiş ihaleler
26 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.933 Geçmiş ihaleler
27 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.929 Geçmiş ihaleler
28 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.824 Geçmiş ihaleler
29 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 5.752 Geçmiş ihaleler
30 39830000-9 Temizlik Ürünleri 5.679 Geçmiş ihaleler
31 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.640 Geçmiş ihaleler
32 45310000-3 Elektrik Tesisatı İşleri 5.544 Geçmiş ihaleler
33 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 5.477 Geçmiş ihaleler
34 45233120-6 Yol Yapım İşleri 5.401 Geçmiş ihaleler
35 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 5.334 Geçmiş ihaleler
36 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.298 Geçmiş ihaleler
37 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 5.230 Geçmiş ihaleler
38 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 5.223 Geçmiş ihaleler
39 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 5.193 Geçmiş ihaleler
40 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 5.079 Geçmiş ihaleler
41 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 5.030 Geçmiş ihaleler
42 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.965 Geçmiş ihaleler
43 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 4.870 Geçmiş ihaleler
44 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 4.813 Geçmiş ihaleler
45 03221000-6 Sebzeler 4.785 Geçmiş ihaleler
46 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 4.778 Geçmiş ihaleler
47 55321000-6 Yemek Hazırlama Hizmetleri 4.375 Geçmiş ihaleler
48 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.351 Geçmiş ihaleler
49 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.187 Geçmiş ihaleler
50 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 4.120 Geçmiş ihaleler