Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@kamuihalemerkezi.com
 
Toplam bulunan: 7.603
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
66.615
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
30.796
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
26.767
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
24.126
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
22.809
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
19.420
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
18.672
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
17.090
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
14.344
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.253
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.946
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.584
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.559
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.469
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
9.615
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.908
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
8.780
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.962
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.933
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
7.930
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.712
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.523
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.945
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.799
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.757
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.956
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.840
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
5.684
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
5.650
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.530
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.493
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.421
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.355
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
5.244
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
5.239
Sektör kodu:
45310000-0
İhale sayısı:
5.147
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
5.113
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
4.997
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.890
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.833
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.775
Sektör kodu:
79710000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.752
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
4.728
Sektör kodu:
45233120-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.664
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.479
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.428
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.365
Sektör kodu:
45310000-3
İhale sayısı:
4.282
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 66.615 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 30.796 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 26.767 Geçmiş ihaleler
4 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 24.126 Geçmiş ihaleler
5 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 22.809 Geçmiş ihaleler
6 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 19.420 Geçmiş ihaleler
7 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 18.672 Geçmiş ihaleler
8 09134000-0 Motorin 17.090 Geçmiş ihaleler
9 09132000-3 Benzin 14.344 Geçmiş ihaleler
10 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.253 Geçmiş ihaleler
11 09111100-1 Kömür 12.946 Geçmiş ihaleler
12 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.584 Geçmiş ihaleler
13 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.559 Geçmiş ihaleler
14 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.469 Geçmiş ihaleler
15 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 9.615 Geçmiş ihaleler
16 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 8.908 Geçmiş ihaleler
17 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.866 Geçmiş ihaleler
18 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 8.780 Geçmiş ihaleler
19 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 8.208 Geçmiş ihaleler
20 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 7.962 Geçmiş ihaleler
21 09310000-5 Elektrik 7.933 Geçmiş ihaleler
22 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 7.930 Geçmiş ihaleler
23 553210001-0 Malzemeli Yemek 7.712 Geçmiş ihaleler
24 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.523 Geçmiş ihaleler
25 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.945 Geçmiş ihaleler
26 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.799 Geçmiş ihaleler
27 09134000-7 Motorin 6.757 Geçmiş ihaleler
28 39830000-9 Temizlik Ürünleri 5.956 Geçmiş ihaleler
29 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.840 Geçmiş ihaleler
30 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 5.684 Geçmiş ihaleler
31 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 5.650 Geçmiş ihaleler
32 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.530 Geçmiş ihaleler
33 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 5.493 Geçmiş ihaleler
34 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.421 Geçmiş ihaleler
35 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 5.355 Geçmiş ihaleler
36 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 5.244 Geçmiş ihaleler
37 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 5.239 Geçmiş ihaleler
38 45310000-0 Elektrik Tesisatı İşleri 5.147 Geçmiş ihaleler
39 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 5.113 Geçmiş ihaleler
40 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 4.997 Geçmiş ihaleler
41 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 4.890 Geçmiş ihaleler
42 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.833 Geçmiş ihaleler
43 03221000-6 Sebzeler 4.775 Geçmiş ihaleler
44 79710000-0 Güvenlik Hizmetleri 4.752 Geçmiş ihaleler
45 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 4.728 Geçmiş ihaleler
46 45233120-6 Yol Yapım İşleri 4.664 Geçmiş ihaleler
47 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 4.479 Geçmiş ihaleler
48 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.428 Geçmiş ihaleler
49 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.365 Geçmiş ihaleler
50 45310000-3 Elektrik Tesisatı İşleri 4.282 Geçmiş ihaleler